Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów korzystających ze strony internetowej sklep.fdspasze.pl, należącej do Firmy FDS Pasze Sp. z o.o. (dalej zwanej „Sklepem”).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Firma FDS Pasze Sp. z o.o. Aleksandrów 3 96-514 Rybno, NIP: 8371817828, KRS: 0000596163, REGON: 36349590200000, BDO: 00365983.

 1. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji zamówień składanych przez klientów w Sklepie,
 • obsługi klienta, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania i reklamacje,
 • marketingu bezpośredniego, jeśli klient wyraził na to zgodę.
 1. Rodzaje przetwarzanych danych

Sklep zbiera następujące dane osobowe klientów:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),
 • dane adresowe (adres zamieszkania, adres dostawy),
 • dane dotyczące płatności (numer karty płatniczej, dane konta bankowego).
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędności przetwarzania do wykonania umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody wyrażonej przez klienta na przetwarzanie danych w określonym celu,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

 1. Prawa klienta

Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Sklep, ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich poprawiania,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 1. Bezpieczeństwo danych

Sklep podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby chronić dane osobowe klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem czy ujawnieniem.

 1. Pliki cookies

Strona internetowa Sklepu może korzystać z plików cookies w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności oraz analizy ruchu na stronie. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika.

 1. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych klient może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: handel@fdspasze.pl lub adresu korespondencyjnego: Aleksandrów 3, 96-514 Rybno.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 01.01.2024 i może ulec zmianie, o czym Klienci zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl